Ski kirkelige fellesråd > Dåp - Konfirmasjon - Vielse - Gravferd > Konfirmasjon > Nyheter

Bryllup i kirkene våre

Bryllup i kirkene våre

Litt praktisk informasjon om bryllup i kirkene våre

Gratulerer med valget om å inngå ekteskap! 

I forbindelse med bryllupet er det mange ting som skal ordnes, arrangeres og avtales for at alt skal bli slik dere ønsker det på den store dagen. Har dere bestemt dere for når og hvor - tar dere først og fremst kontakt med Kirkevergekontoret, tlf 6720 8200, for å avtale tid og sted.

Papirene må være i orden.
Lover og regler for ekteskapsinngåelse må følges, og det er lurt å være ute i god tid med papirarbeidet. Det er Folkeregisteret som er prøvingsinstans uansett om vielsen foregår i kirken eller annet sted. Godkjente papirer fra Folkeregisteret er gyldig i 4 mnd. Skjemaene som skal fylles ut finner dere her

Prøvingsattesten som dere får fra Folkeregisteret sendes kirkevergekontoret minst 2 uker før vielsen. 

Vigselssamtale - møte med presten.
En samtale med presten som skal vie dere hører med til forberedelsene av det som skal skje i kirken. Dere blir da bedre kjent med presten og dere får anledning til å gå igjennom vielsesritualet, og dere kan stille de spørsmålene dere ønsker. Presten tar kontakt for å avtale tid 2-3 uker før vielsen.

Organisten - en viktig medspiller.
Vi kan vanskelig tenke oss en vielse uten musikk; uten vakre toner som tilfører seremonien både høytid og stemning. For at kantor/organisten skal være godt forberedt er det viktig at han får vite hvilke musikkstykker dere ønsker å bruke. 
Vanligvis synges det to eller tre salmer under en vielse. Dere står fritt til å velge salmer fra Norsk Salmebok og fra Salmer 97. Både presten og kantor/organisten kan være behjelpelige med å velge salmer, samt inn- og utgangsmusikk.  Ønsker dere spesiell musikk til seremonien er det viktig at dere tar kontakt med kantor/organist 4 uker før vielsen.

Hva med andre innslag under vielsen? 
Mange brudepar ønsker spesielle innslag under vielsesseremonien. Kanskje har dere en venn som er flink til å synge, spille eller lese dikt, og som dere gjerne vil skal løfte dagen ytterligere?

Tekstlesing.
Det er fint om forloverne leser bibeltekstene under vielsen. De tekstene dere kan velge mellom finner dere her.

Priser.
Hvis verken brud eller brudgom har folkeregistrert adresse i Ski kommune vil man bli belastet for leie av kirke inkl. kirketjener og organist (kr 3.600,-), samt for prest (kr 2.500,-) dersom dere ikke bor innenfor Nordre Follo prosti. Dette gjelder også dersom brud og brudgom ikke tilhører Den Norske kirke. Det er mulighet for å ha med prest fra egen menighet.

Pynting i kirken.
Mange ønsker å pynte litt ekstra med blomster eller annet i kirken før vielsen, noe dere gjerne må gjøre. Kirken vil bli låst opp en time før vielsen starter. Når det er flere vielser samme dag er det ikke uvanlig at man samarbeider om pynting av kirken.

Fotografering og filming i kirken.
Video kan brukes på en diskret måte. Fotografering med blitz er kun tillatt under inn- og utgangsmarsjen og under salmesangen.

Mer informasjon.
Kontakt oss på Kirkevergekontoret, tlf 67 20 82 00 hver dag kl 10.00-14.00. Eller finn mer informasjon om vielse i Den Norske Kirke på http://www.kirken.no/


Lykke til med alle forberedelsene!


Del denne artikkel på e-post