Ski kirkelige fellesråd > Dåp - Konfirmasjon - Vielse - Gravferd > Konfirmasjon > Nyheter

Inn- og utmelding

Inn- og utmelding

Lurer du på noe om medlemsskap i Den norske kirke?

Vil du melde deg inn? 

Dersom du ønsker å bli medlem av Den norske kirke, men ikke er døpt, bør du ta kontakt med presten i menigheten der du bor. Det er dåpen som gir medlemskap i kirken.

Den som er døpt, men ikke står som medlem i Den norske kirke, kan benytte skjema nedenfor til å melde seg inn i kirken.

Innmelding skal vanligvis finne sted i den menighet hvor en er bosatt og må skje ved personlig frammøte. En må da dokumentere at en er døpt (ha med dåpsattest) og oppgi eget fødselsnummer (11 siffer).

 

Vil du melde deg ut? 

Utmelding skjer ved henvendelse til ditt lokale kirkekontor eller elektronisk via linken nederst på siden.

Utmeldingen kan skje skriftlig eller ved personlig frammøte (jf kirkeloven § 3). Kulturdepartementet har godkjent at utmelding av Den norske kirke kan skje ved e-post dersom det vedlegges et scannet utgave av utmeldingsskjemaet som er datert og underskrevet. Ved utmelding skal en oppgi fødsels- og personnummer.

 

 

På linken under finner du skjemaer for både innmelding og utmelding:

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/medlemskap/inn--og-utmelding1/skjema-for-inn--og-utmelding/

 

 

 


Del denne artikkel på e-post