Ski kirkelige fellesråd > Dåp - Konfirmasjon - Vielse - Gravferd > Konfirmasjon > Nyheter

Utleie

Utleie

Behov for å leie lokale i Ski?

Behov for å leie lokale?

 

For leie av lokaler i Ski nye kirke, Langhus kirke og Siggerud kirkestue - kontakt kirkevergekontoret v/Toril Lundeby,
tlf: 6720 8200 eller e-post: post.ski@ski.kirken.no 

Det koster kr. 3 000,- å leie. Siggerud kirkestue koster kr 1 400,-. 

Ved konserter tar vi også 10 % av billettinntektene.

 

Ski Menighetshus Kirkevn. 3 har lokaler for utleie.
Det kan f.eks. være til dåp, konfirmasjon, fødselsdag eller andre begivenheter. 
Her er fullt utstyrt kjøkken.  - Ring  Dag Rakli mobil 412 42 699, epost dagrakli@gmail.com.

 

Kirkens hus på Kråkstad (Kråkstadveien 128, det tidligere bedehuset) - ta kontakt med Olav Tjugen, mobil 48 15 97 28.

Det koster kr 800,- å leie lokalet for en dag. Skal en ha et kveldsmøte og ønsker å leie kun 2-3 timer koster det kr 400,-.

En helg, fredag - søndag koster kr. 2 000,-.

 

 


Del denne artikkel på e-post