Ski kirkelige fellesråd > Dåp - Konfirmasjon - Vielse - Gravferd > Konfirmasjon > Nyheter

Lokale foreninger og misjonsvirksomhet

Lokale foreninger og misjonsvirksomhet

Det er flere misjonsorganisasjoner aktive i Ski menighet:

 

Ski normisjon

Normisjon har følgende foreniger / aktiviteter i Ski:

Ski normisjon har møter i Ski menighetshus, Kirkeveien 3, annenhver onsdag kl 19.00 i vår- og høstsemesteret (uker med oddetall, se oversikt litt lenger ned).

Program for semesteret kan fås hos foreningens leder, Reidun Kippenes, tlf 909 95 065.

Det er også å finne i informasjonshyllen i Ski nye kirke.

 

Program våren 2019:

onsdag 16.1: Årsmøte

onsdag 30.1: "I stillhet og tillit skal din styrke være" v/ Cathrine S og Trond Hansrud

onsdag 13.2: Bibelkveld i Ski nye kirke.

onsdag 27.2: "Nådens gaver i gjestfrihetens hus" v/ Terje Hegertun

onsdag 13.3: "Bibelglede i mange land i bilder og ord" v/ Dag Kjær Smemo.

onsdag 10.4: Sangkveld med SkiMix og Ulf Krupka

onsdag 24.4: "En bibeloversetters hverdag" v/ Guri Enger, Mailmisjonær

onsdag 27.4: Årsmøte Region Øst

onsdag 8.5: "Nåde - det innerste ordet" v/ Klara Myhre

onsdag 22.5: Delekveld

onsdag 12.6: Sommeravslutning i Finstadsvingen 15 kl 18.00

 

VELKOMMEN!

 

Norsk Luthersk Misjonssamband

NLM Follokirken kalles deet lokale arbeidet for NLM i Ski. Flere opplysninger om deres arbeid finnes på nettsiden: http://www.follokirken.no/

Kvinneforeningen Haishan har møter i hjemmene en mandag i måneden. Kontaktperson er Sissel Foss tlf 936 70 257

 

Det Norske Misjonsselskap

Det Norske Misjonsselskap har disse foreningene/tiltakene i Ski:

NMS kvinneforening har møter på Ski menighetshus hver annen mandag i måneden kl  12.00, unntatt juli og august. Leder er Aasta Pedersen, tlf 952 19 533.

Vandringsmannen er en mannsgruppe som går tur ca 3 timer en tirsdag i måneden, unntatt juli. Kontaktperson er Jens Døvik, tlf 911 86 318 og Olav Herman Pedersen, tlf 915 49 005.

NMS Gjenbruk, Åsenveien 9, Ski. Ny gjenbruksbutikk i Ski, med åpningstider: mandag-fredag kl 11.00 – 17.00, lørdag kl 11.00 – 15.00, telefon 404 36 616. (artikkelens illustrasjonsbilde er medarbeidere fra butikken - hentet fra nms.no)

 

HimalPartner

HimalPartner (tidligere Tibetmisjonen) har ikke regulære møter lokalt i Ski. Av og til er det utsendinger eller andre som er på gjennomreise. Da settes det opp et møte.

Fra HimalPartners kontor sendes det jevnlig ut nyhetsstoff (e-post) fra arbeidet ute: ”Nytt fra HimalPartner” til de som ønsker å se hva som skjer.

Kontaktperson i Ski er Einar Kippenes, tlf 908 87 132.

 

Den norske Israelsmisjon

Kontaktperson i Ski er: Terje Olsson, tlf 906 99 618.


Del denne artikkel på e-post