Ski kirkelige fellesråd > Dåp - Konfirmasjon - Vielse - Gravferd > Konfirmasjon > Nyheter

Besøkstjeneste

Besøkstjeneste

Kommer du deg ikke ut så mye lenger og kunne tenke deg å få en besøksvenn/ et medmenneske å prate med av og til?
Eller har du tid og lyst til å bety noe spesielt for noen og bli besøksvenn i besøkstjenesten vår?

Vi knytter sammen folk som kan ha glede av hverandre!
Mange sitter mye alene og kan ønske seg et medmenneske til hverdagssamtale.           
Som besøksvenn:

- knyttes du til en som ønsker besøk
- blir du med i et fellesskap av andre besøkere
- blir du kurset/får veiledning i det å være besøker
- blir tjenesten avgrenset til ca 2 timer hver 14. dag
- opplever du at tjenesten er meningsfull, interessant og spennende! Det er godt å få bety noe ekstra for noen. Du skal hverken være vaktmester eller hjemmehjelp eller sjelesørger, men simpelthen et medmenneske med ører til å lytte, øyne til å se, hjerte som berører (og berøres tilbake!)

Vil du bli besøksvenn eller kjenner du noen som har glede av å få en besøksvenn?
Ta kontakt med diakonen Unni Merethe Langen,  tlf.907 92 237, unni.merethe.langen@ski.kirken.no 


Del denne artikkel på e-post