Ski kirkelige fellesråd > Dåp - Konfirmasjon - Vielse - Gravferd > Konfirmasjon > Nyheter

Gravferd

Gravferd

Etter et dødsfall er det vanlig at de pårørende først henvender seg til et begravelsesbyrå. Byrået formidler gjerne kontakt med prest, forstander eller annen som kan forestå avskjedssermonien for de pårørende. De hjelper også til med praktiske gjøremål som avtale om begravelsestidspunkt, anskaffelse av kiste, annonsering, trykking av salmer blomster, dødsattest, melding til skifterett, osv.

Det er mulig å gjøre en del av dette selv. Det kan da være naturlig først å ta kontakt med kirkekontoret for å avtale begravelsestidspunkt.

 

Begravelse / kremasjon

Ved kremasjon må det undertegnes en erklæring om at kremasjon ikke var i strid med avdødes religiøse overbevisning eller ønske for gravferden. Politiet skal varsles med begjæring om kremasjon.

Vanligvis finner begravelsen eller bisettelsen sted innen 10 dager etter dødsfallet.

Seremoniene forgår til vanlig i de kirker/kapell som ligger ved den kirkekgård der kisten/urnen skal settes ned.

Ved kistebegravelse bæres kisten til gravstedet og seremonien avsluttes der.

 

Følge linken for mer informasjon:

Ang. gravlegging og nedsettelse av akseurner.

Ved bisettelse blir kisten transportert med bårebil fra kirke/kapell til krematoriet i forlengelse av bisettelsen eller etter at familien har forlatt kirken/kapellet. Det vanligste er at familien bærer kisten ut til bårebilen og ser den kjøre til krematoriet.

 

Valg av kirkegård​

I vedtektene for kirkegårdene i Ski kommune står det følgende:

Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst av kirkegårdene i kommunen, forutsatt at de ikke gravlegges i en annen kommune.

Dette gjelder også selv om avdøde p.g.a. sykdom eller alderdom har bodd i en annen kommune mot slutten av livet.

Dersom avdøde har bodd utenbygds av andre grunner må det betales en avgift for å benytte en av Ski sine kirkegårder.

 

 


 


Del denne artikkel på e-post