Ski kirkelige fellesråd > Dåp - Konfirmasjon - Vielse - Gravferd > Konfirmasjon > Nyheter

Gravferdsrituale

Gravferdsrituale

Gravferder i Den norske Kirke har vanligvis dette innholdet:

 • Klokkeringing
 • Musikk og evt. solosang
 • Salme
 • Minnetale og evt. kransepålegging
 • Bønn og lesing av bibeltekster
  Salme og evt. et musikkstykke eller solosang
 • Kort tale
  Fader vår
 • Salme
 • Musikk og evt. solosang

Kisten føres ut til graven – klokkeringing

Ved kremasjon forrettes alt inne. Da følger som regel jordpåkastelsen rett etter Fader vår.
 

Urnenedsettelse

Etter kremasjon samles asken etter den avdøde i en spesiell urne om blir forseglet. Askeurnen blir overført fra krematoriet til kirkevergen. I gravferdsloven heter det at gravlegging av askeurne skal skje senest 6 måneder etter dødsfallet. 

Tidspunkt for nedsetting av askeurne avtales med kirkevergekontoret.

 

Vi har vanligvis ingen seremoni ved nedsetting, men ofte møter de nærmeste pårørende.

 


Del denne artikkel på e-post