Ski kirkelige fellesråd > Dåp - Konfirmasjon - Vielse - Gravferd > Konfirmasjon > Nyheter

Misjonsforeninger på Langhus

Misjonsforeninger på Langhus

Det er 3 misjonsforeninger som er aktive på Langhus:

Vevelstad misjonsgruppe og Langhus misjonsgruppe er begge tilknyttet NMS. Kontaktperson er Sølvi Gravdal, tlf. 984 27 251.

Langhus sjømannskirke-forening. Kontaktperson er Aud Pedersen, tlf. 416 61 106.


Del denne artikkel på e-post