Ski kirkelige fellesråd > Dåp - Konfirmasjon - Vielse - Gravferd > Konfirmasjon > Nyheter

Sorg

Sorg

I sorg eller etter andre tapsopplevelser kan det vært godt å ha noen å snakke med og gå veien videre sammen med.

Sorg kan være krevende og er hardt arbeid. Sorg er en lang prosess og oppleves. når ektefelle/samboer dør, når barn dør fra oss,når foreldre dør, og når gode venner dør. Vi kan også oppleve sorg ved en skilsmisse.Mange kjenner på ensomhet i sorgen, og det kan være godt å ha noen å snakke med. Diakonene og prestene ønsker å være der for deg når du trenger noen å snakke med. Vi er her, så ta kontakt!

Vi samarbeider også med Sorg Omsorg Follo som organiserer sorggrupper som er åpne for alle livssyn. Det settes igang nye sorggrupper 1-2 ganger i året.

Kirkene i Ski og Oppegård har også sorggruppe for ungdom. Det er aldersinndelt sorggruppe for ungdom i ungdomsolealderog oppover.Gruppen vil være mandager kl. 19.00-2030 ca hver andre til tredje uke 10 ganger.   Oppstart så snart det er nok påmeldte.  . For påmelding, kontakt diakon i Langhus kirke, Eli-Norun Reberg Tlf: 98241151, epost: eli-norun.reberg@ski.kirken.no

Dersom du har opplevd selvmord i familien, eller nære venner, ta kontakt med LEVE, landsforeningen forv etterlatte og berørte ved selvmord.  Kontaktinfo via diakon Eli-Norun som er fagperson i Leve Akershus. Vi arrangerer Levetreff  se program: www.levenorge.no

.For påmelding til sorggruppe eller ønske om samtale kontakt:  
Diakonen i Ski Unni Merethe W. Langen. Tlf: 90792237, epost: unni.merethe.langen@ski.kirken.no
Diakonen i Langhus kirke: Eli-Norun Reberg, Tlf: 98241151, epost: eli-norun.reberg@ski.kirken.no

Du kan også ringe menighetskontoret hvis du ønsker å snakke med en prest eller en annen person.


Del denne artikkel på e-post