Ski kirkelige fellesråd > Dåp - Konfirmasjon - Vielse - Gravferd > Konfirmasjon > Nyheter

Samtaletilbud

Samtaletilbud

Trenger du noen å snakke med?


Vi har tilbud om samtale for barn, ungdom og voksne
 i vår menighet

Kontakt:

Diakon Unni Merethe Langen,
unni.merethe.langen@ski.kirken.no,  tlf 907 92 237

eller

frivillig diakonimedarbeider Anne Iren Brynhildsen som er utdannet diakon med videreutdanning i sjelesorg, og med allsidig erfaring i å møte mennesker. Mobil 934 16 953

 

Vi har taushetsplikt og kan møte deg på menighetskontoret, hjemme hos deg, på cafe eller andre steder etter ditt ønske. Barn må komme sammen med foreldrene sine, eller foreldre må på annen måte gi samtykke til samtale med barna alene.


Med oss kan du snakke om hva som helst, også åndelige spørsmål. Vi er ikke terapeuter, men kan være en medvandrer og samtalepartner  omkring de utfordringene livet kan gi oss.

 


Du kan også ta kontakt med:

Kirkens SOS, tlf 22400040


Del denne artikkel på e-post