Ski kirkelige fellesråd > Dåp - Konfirmasjon - Vielse - Gravferd > Konfirmasjon > Nyheter

Juniorleder i Ski eller Kråkstad

Juniorleder i Ski eller Kråkstad

Har du blitt konfirmert og har lyst til å være med videre som leder i Ski og/eller Kråkstad?

Juniorlederkurs er for alle som har vært konfirmanter og som har lyst til å være med videre som leder i kirken.
Vi samles tre ganger før jul og tre ganger etter jul. I tillegg skal dere ha praksis og delta på noe av menighetens arbeid i løpet av året.

På lederkursene snakker vi mye sammen, jobber i grupper, vi leker, vi tar opp ulike temaer om oss selv, om Gud og den kristne tro, og vi skaper et godt fellesskap sammen som en ledergruppe. Målet er å lære hvordan vi kan være gode ledere i en kristen sammenheng. Her er det plass til alle - vi trenger flere mennesketyper som ledere.

Dere vil ved kursslutt få et kursbevis og kan bruke kursholder som referanse dersom dere søker sommerjobb eller lignende.

Påmelding og andre spørsmål gjøres til Lene Beate Østerås på mail  eller tlf 98241144.


Del denne artikkel på e-post