Ski kirkelige fellesråd > Dåp - Konfirmasjon - Vielse - Gravferd > Konfirmasjon > Nyheter

Besøkstjeneste

Besøkstjeneste

Vil du være besøker på Langhus?

På Langhus bo og service senter bor de mange mennesker som setter stor pris på besøk. Kan du tenke deg å være med i besøkstjenesten, kontakt diakon Eli Norun på tlf 98241151.


Del denne artikkel på e-post