Ski kirkelige fellesråd > Dåp - Konfirmasjon - Vielse - Gravferd > Konfirmasjon > Nyheter

Etter skoletid

Etter skoletid

ETTER SKOLETID er et gratis fritidstilbud for 5-7.klasse. Tidspunkt: Annenhver tirsdag ( partallsuker før vinterferien og oddetallsuker etter vinterferien).

Innhold: Leksetid, mat på bålpanne, samlingsstund/film, aktiviteter og «Dagens heldiggris.»  Barn som er tidlig ferdig på skolen kan komme allerede fra kl. 14.00 for å gjøre lekser. Her er voksne ledere som vil hjelpe. 

Ta gjerne kontakt ved spørsmål og om det er hensyn vi bør kjenne til. Tlf Birgitte (menighetpedagog): 47456151.


Del denne artikkel på e-post