Ski kirkelige fellesråd > Dåp - Konfirmasjon - Vielse - Gravferd > Konfirmasjon > Nyheter

Samtale, medvandrer.

Samtale, medvandrer.

 

Av og til kan det være godt å snakke med noen. Vi opplever alle dager som er krevende og tanker som floker seg. Altfor ofte går vi alene med tankene våre, også i de krevende dagene. Til kirken og oss som jobber her, kan du komme med levd liv, med tro og tvil, med det du har behov for å snakke om.  Her kan du dele, legge fra deg og gå videre med. Her kan du få forbønn om du ønsker det. Kanskje du kan få oppleve at det finnes en himmel over livet?  Du kan få sitte i et kirkerom med hele deg, tenne lys og bare være. Vi kan også komme hjem til deg. Er du syk og ikke har mulighet til å komme til kirken, kan du få nattverd hjemme om du ønsker det. Vær ikke redd for å ta kontakt!

Vennlig hilsen diakon, prester, kateket og trossopplærer.

Du finner telefonnummer og mail til oss under Kontakt oss.


Del denne artikkel på e-post