Middag på tvers

Middag på tvers

Middag på tvers er et diakonalt og tverrkulturelt tilbud som møtes ca 1 gang per måned i Ski nye kirke til matlaging og fellesskap på tvers av generasjoner og kulturer. Det er plass til deg også!

 

Datoer høsten 2018:

8. september, 6. oktober og 10. november - i Ski nye kirke kl 16-18.

 

Velkommen!!

 

 


Del denne artikkel på e-post