Ski kirkelige fellesråd > Dåp - Konfirmasjon - Vielse - Gravferd > Konfirmasjon > Nyheter

Kirkelig fellesnemnd

Kirkelig fellesnemnd

 

Møteplan

Fellesnemndas sammensetning og funksjonstid

Mandat til fellesnemnd

Tidsplan

 

 


Del denne artikkel på e-post