Ski kirkelige fellesråd > Dåp - Konfirmasjon - Vielse - Gravferd > Konfirmasjon > Nyheter

Misjonsprosjekt 2018

Misjonsprosjekt 2018

Misjonsprosjektet vårt i år er knyttet til Den Norske Israelsmisjon

 

I dag er DNI tilstede i det moderne Israel med sosialt og åndelig arbeid, i Jerusalem, Haifa og Tel Aviv/Jaffa.

Vi samarbeider med andre organisasjoner som har de samme prioriteringer som oss.

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Vi driver, og støtter:

- menighetsbyggende arbeid

- gateevangelisering

- brobyggerarbeid mellom arabisk/palestinske og jødiske ungdommer (BridgeBuilders),

- alders- og sykehjem i Haifa for kristne arabere og Jesus-troende jøder.

- et fag-teologisk senter i Jerusalem (Caspari Center), som utdanner og utruster kvinner og menn til tjeneste for misjon og undervisning.

- et utstrakt og forgrenet misjonsarbeid i Norge, til støtte for vårt utearbeid.

 

Misjonsprosjektet til Ski menighet vil i år fokusere på det arbeidet som drives ut fra menigheten i Immanuelkirken, dvs  Gudstjenester, Barnekirke, gateevangelisering og annen oppsøkende virksomhet. Til dette siste hører arbeidet med å etablere en egen kafe som et godt og trygt møtested i kirkens nærhet. Kall det gjerne en misjons-kafe.

 

 

                              


Del denne artikkel på e-post