Ski kirkelige fellesråd > Dåp - Konfirmasjon - Vielse - Gravferd > Konfirmasjon > Nyheter

Ski Ten Sing

Ski Ten Sing

Vi søker musikere til kor og band, dansere, skuespillere, fotografer og teknikere! Passer ingen av kategoriene deg? Vi søker deg også. Ambisjonene er høye, og terskelen er lav. Vi trenger akkurat DEG for å lage Ski Ten Sing!

Ski Ten Sing har første øvelse 19. september 18.00-20.30, og alle på ungdomskolen og videregående er velkommen!

Det vil være ukentlige øvelser hver onsdag med forskjellige aktiviteter i løpet av høsten som; kor, band, teknikk, dans, drama, videoproduksjon, sosialt og kveldsandakt. 

Semesteret vil avslutte med en konsert for venner, bekjente og andre som måtte ønske å få dette med seg 12.desember 20.00.

Du finner oss på instagram under navnet skitensing.

 

Vi gleder oss til å treffe alle nye og gamle Ski Ten Singere, og se hva vi i fellesskap kan få til.

 

For spørsmål, ta kontakt på: ungiskikirke@gmail.com 

 

Hilsen Lars-Petter Bjørnstad


Del denne artikkel på e-post