Ski kirkelige fellesråd > Dåp - Konfirmasjon - Vielse - Gravferd > Konfirmasjon > Nyheter

Bibeltimer med Birger Fossum

Bibeltimer med Birger Fossum

i Ski nye kirke, første gang 23. oktober kl 19:30

 

Birger Fossum vil også i høst holde fire bibeltimer, denne gangen over Johannes åpenbaring.

Bibeltimene holdes i Ski nye kirke på tirsdagene 23. og 30. oktober og 7. og 13. november.

Bibeltimene begynner kl 19:30 og avsluttes med en enkel kveldsbønn som er ferdig kl 21:00.

 

Johannes åpenbaring er det mest omdiskuterte skriftet i Det nye testamentet. For mange er det et ukjent skrift med groteske og skremmende bilder. Hensikten med Åpenbaringen er likevel å trøste og oppmuntre til tro, tjeneste og utholdenhet, selv under motgang og trengsel. Vi vil lese og kommentere hele skriftet i løpet av de fire kveldene.

 

Vel møtt!!

 

 


Del denne artikkel på e-post