Ski kirkelige fellesråd > Dåp - Konfirmasjon - Vielse - Gravferd > Konfirmasjon > Nyheter

Bispevisitas

Bispevisitas

20. - 25. november, i Ski, Langhus, Kråkstad og Siggerud menigheter

 

Fra tirsdag 20. november til og med søndag 25. november er det bispevisitas i Ski kommune.

 

Men hva er en bispevisitas?

Bispevisitas er et institusjonalisert og rettslig ordnet besøk av biskopen i bispedømmets menigheter. Den varer gjerne 3–6 dager.

Formålet med bispevisitasen er å støtte, inspirere og veilede menigheter og ansatte, og gjøre kirkens nærvær synlig i lokalsamfunnet. Sammen med menighetsråd og ansatte skal biskopen gå inn i et felles arbeid for å prøve menighetslivet på Bibelen og kirkens bekjennelse, og inspirere til frimodighet og fornyelse. Menighetens arbeid skal også vurderes opp mot de planer som foreligger fra kirkelige organer.  Biskopen deltar i gudstjenester, har møte med menigetsråd og fellesråd og den kirkelige staben. Det er vanlig at biskopen besøker skoler og øvrige institusjoner i lokalsamfunnet. Det er også blitt alminnelig med bedriftsbesøk og kontaktmøter med ulike frivillige organisasjoner og andre kirker og trosamfunn.

 

hentet fra https://snl.no/bispevisitas

 

 

 

Her er noen av programpostene for visitasen:

Tirsdag 20.11

0900 - 0930 Morgengudstjenste i Ski nye kirke - åpent for alle

1100 - 1130 Møte beboere FInstadtunet. Hilsen ved biskop, stua avd. 4

 1400 - 1500 Besøk hos NAV

1900 - 2100 Møte med menighetsrådene, Kirkens hus i Kråkstad

2100            Kveldsbønn, Kirkens hus i Kråkstad - åpent for alle

 

Onsdag 21.11

0830 - 0900 Morgenbønn Ski nye kirke - åpent for alle

0900 -1100 Besøk Ski ungdomsskole

1130 - 1330 Møte med kommunens ledelse

1400 - 1500 Besøk NMS gjenbruk

1530 - 1700 Møte Nordre Follo fellesråd

1700 - 1830 Møte med imigrantmenigheter

1900 - 2100 Åpent møte, "Ungdom og kirke", Ski nye kirke - åpent for alle

2100            Kveldsbønn, Ski nye kirke - åpent for alle

 

Torsdag 22.11

0900             Morgenbønn Siggerud kirke

0915 - 1030  Informasjon om prosjektet "Menighetshus", Kirkestua på Siggerud

1100 - 1230 Besøk Follo kvalifiseringssenter

1230 - 1330 Besøk Follo barne- og ungdomsskole

 1400 - 1600 Besøk med Politi Øst

1600 - 1700 Møte ledelsen Ski storsenter

1900 - 2100 Møte med frivillige, Langhus kirke - en kveld for alle frivillige medarbeidere

2100            Kveldsbønn, Langhus kirke - åpent for alle

 

Fredag 23.11

0900            Morgenbønn Ski middelalderkirke - åpent for alle

0915            Omvisning på kirkegården - åpent for alle

 

Søndag 25.11

1100 - 1300 Visitasgudstjeneste, Ski nye kirke. 30 års jubileum Ski nye kirke. Kirkekaffe med visitasforedrag, søndagsskole og bursdagsfeiring for barna - åpent for alle

1900            Jubileumskonsert, Ski nye kirke. Alfa og Omega - åpent for alle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Del denne artikkel på e-post