Ski kirkelige fellesråd > Dåp - Konfirmasjon - Vielse - Gravferd > Konfirmasjon > Nyheter

Jubileumskonsert - Alfa og Omega

Jubileumskonsert - Alfa og Omega

SKI NYE KIRKE 25. NOVEMBER KL 19:00

 

 

Velkommen til konsert!

 

Alfa og Omega - en musikalsk reise gjennom bibelen

- fra skapelsen til oppstandelsen

- fra gregoriansk sang til rap

 

musikk: Ulf Krupka

tekst: Trond Hellemo

solister: Camilla Wiig Revholt

Jostein Hasselgård

 

koret SkiMix, band, dans, resitasjon

 

musikalsk leder: Ulf Krupka

 

inngang kr 200,- for voksne

100,- for barn

 

 

se plakaten her

 

 

 

Alfa Og Omega er et verk fra Senja-forfatteren Trond Hellemo og Komponisten Ulf Krupka. Det hadde premiere i 2008 under Nordlysfestival i Tromsø.

Her kreves  det mange aktører: kor, 2 solister, band, resitasjon, dans og flere.

Hellemos tekst handler om skaperverket og Guds forhold til mennesket, og Guds relasjon til sin sønn, Jesus. Det er en reise gjennom bibelen, fra skapelsen til oppstandelsen. Dette mangfoldet speiles også i musikken.  Vi hører elementer fra jazz til pop, fa vise til folkemusikk, fra gregoriansk sang til rap. Men likevel bruker Krupka sin personlige stil. 17 «songs» som bl.a. Før begynnelsen,  I paradis, Kain og Abel, Moses og Kristus, Fiskefangsten, Mor Marias Sverd og Hjemkomsten gjør Alfa og Omega til en spennende reise gjennom bibelhistorie og forskjellige musikalske sjangrer.

Konserten er også en markering av Ski Nye Kirkes 30 års-jubileum og avslutning av biskopens visitasuke i Ski.

Koret SkiMix sin store satsing innebærer solistene Jostein Hasselgård og Camilla Wiig Revholt, danser Margrete Kvalbein, en kvinnekorgruppe fra Follo Kammerkor,  et band med top musikkere: saksofonist Magnus Bakken, Bassist Torjus Eggen, Trommeslager Ole Martin Thorset, pianist og musikalsk leder Ulf Krupka og dirigent Thor Henning Isaksen.

 

Camilla Wiig Revholt er utdannet sanger fra Norges Musikkhøgskole og Barratt Dues Musikkinstitutt. Siden endt utdannelse i 2008 har hun jobbet fullt som frilans sanger. Hun gjør konserter og har vært med i flere teater- og operaoppsetninger, bl.a på Nationaltheatret, Hålogaland teater, Edderkoppen teater og Den Norske Opera og Ballett. Hun er også fast sanger i Det Norske Solistkor.

 

Jostein Hasselgård fullførte sitt studie ved jazzlinja på NMH i 2006. Samme år gav han ut soloalbumet «A few words». Han synger i vokalgruppa PUST. De har ut 5 album, vært nominert til Spellemannsprisen og har hatt en rekke turneer i inn- og utland. Jostein har vært med på større produksjoner som Julemorgen, Beat for Beat og Eurovision. Han er en allsidig artist og har bakgrunn både som musiker, korleder, seminarholder, sanglærer, pianist, arrangør og komponist.

 

 


Del denne artikkel på e-post