Ski kirkelige fellesråd > Dåp - Konfirmasjon - Vielse - Gravferd > Konfirmasjon > Nyheter

Konfirmasjon i Langhus og Siggerud

Konfirmasjon i Langhus og Siggerud

EN VIKTIG TID
– DITT VALG!


DU ER BARE ET ÅR UNNA EN HØYTIDELIG DAG I LIVET DITT.
VELKOMMEN SOM KONFIRMANT PÅ LANGHUS OG PÅ SIGGERUD!

Brev er sendt i posten og påmelding til konfirmasjon 2020 skjer her:

LANGHUS         

SIGGERUD


Konfirmanttiden er en tid for å tenke nye tanker, få nye opplevelser og kanskje få nye venner! Sammen skal vi utforske Bibelen, hvem Gud og Jesus er og vi skal jobbe med selvbilde og identitet, forbruk og rettferd og bli kjent med høytidene. Vi skal også bli bedre kjent med hverandre og de andre konfirmantene. I konfirmanttiden er det tid og rom for å tenke og stille spørsmål. En tid for å lære mer om Gud, deg selv og om andre mennesker.

Hva er konfirmasjon?
Ordet konfirmasjon kan bety både «å bekrefte» og «å gjøre sterk». Konfirmasjonshandlingen er en forbønnshandling hvor vi ber Gud om å velsigne og å styrke hver enkelt konfirmant. Det forutsettes ikke noen bekjennelse fra konfirmantens side. Det viktigste med konfirmanttiden er å bli bedre kjent med den kristne tro, der Gud sier ja til oss og vil være en del av våre liv.

En konfirmanttid for alle
Uansett funksjonsevne har alle rett til en god konfirmanttid. Er det behov for individuell tilrettelegging, ta kontakt så snart det lar seg gjøre.
Døvemenighetene har et eget konfirmanttilbud. Se dovekirken.no

Konfirmanttidens program
I Langhus kirke blir det  temasamlinger for konfirmanter onsdag kl. 1430-16 eller torsdag  kl. 16.15-17.45. I Siggerud kirke samles konfirmantene onsdag kl. 1330-15. Vi har 3 temasamlinger i løpet av høsten og 5 temasamlinger i løpet av våren. I tillegg har vi bli-kjent-happening, panelsamtale og konserthelg med konfirmantene på Siggerud og Langhus til felles. Og så deltar vi sammen på kirkens nødhjelp sin innsamlingsaksjon. I løpet av konfirmanttiden skal dere delta på minst 8 gudstjenester.

Leir
Ved siden av det som skjer av samlinger og gudstjenester i Langhus eller Siggerud kirke, reiser vi også på leir til Hvaler over en langhelg i mai/juni. Vi ønsker å gi deg gode opplevelser sammen med venner og ledere.

Pris
Det er en grunnavgift for å delta som konfirmant på kr. 300 og som betales i løpet av høsten. Leiren har en egen avgift og denne er på kr. 1500.
Dersom det er noen som ønsker avtaler eller støtteordninger for disse avgiftene, er det bare å ta kontakt så løser vi det.

Jeg er ikke døpt – kan jeg konfirmeres?
Du er velkommen til å delta i konfirmantopplegget selv om du ikke er døpt.
Dåpen er en forutsetning for å delta i den avsluttende forbønnsgudstjenesten. Hvert år er det flere konfirmanter som blir døpt.
 

Slik melder du deg på som konfirmant:
Fyll ut skjema for innskriving litt lenger opp i artikkelen. Dersom du ikke er sikker på alt som skal fylles inn, skriv det du vet og send inn, så ordner vi det som mangler senere. Har du særskilte behov, ta kontakt i god tid, så legger vi til rette i samarbeid med dere.

Frist for å melde seg på er 30.09.2019

Datoer for konfirmasjon i Langhus kirke høsten 2020:
Lørdag 12.september kl. 11 og 13
Søndag 13.september kl. 11
Lørdag 19.september kl. 12

Datoer for konfirmasjon i Siggerud kirke høsten 2020:
Lørdag 5.september kl. 11 og 13
Søndag 6.september kl. 11 og 13


Del denne artikkel på e-post