Ski kirkelige fellesråd > Dåp - Konfirmasjon - Vielse - Gravferd > Konfirmasjon > Nyheter

Kirkeverter høsten 2019

Kirkeverter høsten 2019

Ski nye kirke og Ski middelalderkirke

    SKI NYE KIRKE HØST 2019          
Dato kl. Gudstjeneste N/D Prest Klokker Kirkevert Kommentarer
01.sep 11.00 Gudstjeneste N/D JU Jules Gulbrandsen gruppe  
08.sep 11.00 SFG N/D JU AIB Holte gruppe egen k.kaffe gr.
14.sep 10.00 konf   JU Jules Finholtgruppe ikke kirkekaffe
14.sep 12.00 konf   JU Jules Finholtgruppe ikke kirkekaffe
14.sep 14 00 konf   JU Jules Finholtgruppe ikke kirkekaffe
15.sep 11.00 konf.   JU AIB Ramsøygruppe ikke kirkekaffe
22.sep 11.00 Gudstjeneste N/D SH Jules Michelet gruppe  
13.okt 11.00 SFG N/D JU Jules Holte gruppe egen k.kaffe gruppe
20.okt 11.00 Gudstjeneste N/D SH AIB Aardalsbakke gruppe  
27.okt 11.00 konf.pres   JU AIB Finholtgruppe  
03.nov 11.00 Gudstjeneste N JU AIB Ramsøy gruppe Allehelgen
10.nov 11.00 Gudstjeneste N/D vikar Jules Gulbrandsen gruppe  
17.nov 11.00 Gudstjeneste N SH AIB Michelet gruppe Tro og Lys
24.nov 11.00 SFG N/D JU/vikar Jules Holte gruppe egen k.kaffe gruppe
01.des 11.00 Gudstjeneste N SH/JU Jules Aardalsbakke gruppe  
08.des 11.00 Gudstjeneste N/D vikar AIB Finholtgruppe  
15.des 11.00 Gudstjeneste N/D SH AIB Ramsøy gruppe  
24.des 14.30 Gudstjeneste   SH Jules Michelet gruppe ikke kirkekaffe
24.des 16.00 Gudstjeneste   SH Jules Holte gruppe ikke kirkekaffe
25.des 11.00 Gudstjeneste N JU Jules Aardalsbakke gruppe   ikke kirkekaffe
29.des 11.00 Gudstjeneste N/D vikar Jules Finholtgruppe ikke kirkekaffe
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
  SKI MIDDELALDERKIRKE HØST 2019        
Dato kl. Gudstjeneste N/D Prest Klokker Kirkevert Kommentarer
25.aug 13.00 Dåpsgudstjeneste D SH   Foss  
21.sep 13.00 Gudstjeneste D SH   Foss dåpslørdag
29.sep 11.00 Gudstjeneste N/D JU   Foss Høsttakkefest
19.okt 13.00 Gudstjeneste D     Pihl dåpslørdag
20.okt 13.00 Gudstjeneste       Hagen  
03.nov 17.00 Gudstjeneste   SH   Hagen Minne gudstjeneste
17.nov 13.00 Gudstjeneste D JU   Pihl  
22.des 18.00 julesanger   JU   Pihl  
24.des 13.00 Gudstjeneste   JU   Foss Julaften
24.des 14.30 Gudstjeneste   JU   Foss Julaften
24.des 16.00 Gudstjeneste   JU   Hagen Julaften
26.des 11.00 Gudstjeneste N/D vikar   Foss  
31.des 16.00 Gudstjeneste   SH   Pihl Nyttår
               
               


Del denne artikkel på e-post