Ski kirkelige fellesråd > Dåp - Konfirmasjon - Vielse - Gravferd > Konfirmasjon > Nyheter

Bibeltimer ved Birger Fossum

Bibeltimer ved Birger Fossum

Ski nye kirke fire tirsdagskvelder

 

 

Birger H. Fossum holder fire bibeltimer i Ski nye kirke i høst med utgangspunkt i Paulus ’brev til menigheten i Filippi.

 

Det skjer på tirsdagene:

 

29. oktober

5. november

12. november

19. november

 

alle dager fra kl 19.30 til 21.00.

 

Hver samling avsluttes med en kort kveldsbønn.

 

Tekstene som kommenteres, kommer på PowerPoint.

Som kvalifikasjon for å være med holder det lenge med litt nysgjerrighet.

 

 

Apostelen Paulus sitter fengslet langt hjemmefra og venter på en rettssak som kan ende med en dødsdom. Han har mulighet til å skrive brev - og han skriver til den første menigheten han fikk grunnlegge i Europa, som han fikk et særlig nært forhold til.

Paulus takker for hjelpen menigheten har sendt ham og for en medarbeider som Paulus nå sender tilbake til Filippi med takk og anerkjennelse.

Apostelen deler sine tanker om utfallet av rettssaken og sender oppmuntring og råd til de kristne i Filippi. Paulus holder fram at det gjelder å stå sammen, bevare troen og leve med samme sinnelag som Jesus hadde da han gav seg selv for oss.

Brevet til filipperne har blitt med i Det nye testamentet fordi det har noe å si til langt flere enn filipperne. Brevet forteller til alle tider om tjeneste, lidelse håp og glede. Et brev til deg

 

 

 


Del denne artikkel på e-post