Ski kirkelige fellesråd > Dåp - Konfirmasjon - Vielse - Gravferd > Konfirmasjon > Nyheter

Åndelig påfyll

Åndelig påfyll

Her finner du videoer og tekster

I denne tiden har kirken blitt digital, og her er en samlet oversikt over hvor du kan finnes skrevne tekster og videoer som kan gi deg åndelig påfyll i hverdagen.

Hjemmegudstjenester:
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/nordre-follo/forsideoppslag/hjemmegudstjenester/

Andakter/Tekster:
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/nordre-follo/forsideoppslag/andakter%20i%20p%C3%A5sken/


Del denne artikkel på e-post