Velkommen til dåp!

Velkommen til dåp i kirkene i Ski, Kråkstad, Langhus og Siggerud menigheter.

 

Det er alltid en stor glede for menighetene å kunne ta imot nye barn i kirken. Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg selv. Gjennom dåpen blir vi en del av et fellesskap som strekker seg over hele verden – og gjennom alle tider. Det er en markering der barnet har alle sine viktigste støttespillere rundt seg, og der Gud lover å følge barnet alle dager.

Ønsker dere informasjon om dåpsordningen i Den norske kirke kan dere gå inn på http://kirken.no under Livets gang - dåp.

Ønsker dere dåp i en av kirkene våre kan dere gjøre følgende:

Se når det er mulighet for dåp og send inn forespørsel om dåp. Gå til forespørsel om dåp (alle alternativer som kommer opp kan velges, tittel må ikke inneholde ordet dåp). Ta evt kontakt med kontoret om du har spørsmål, post.ski@ski.kirken.no eller 67208200.

 

Skal du døpe i en annen kirke? Send oss en mail med informasjon trykk her

 

Dåpen er en del av en vanlig gudstjeneste, der folk fra menigheten er til stede, og der vi blant annet leser fra Bibelen, synger, ber og lytter til musikk.

Hvert barn som blir døpt, skal ha minst to faddere. Fadderne må ha fylt 15 år og være medlemmer av den norske kirke, eller et annet kirkesamfunn som ikke forkaster barnedåp. Foreldrene kan ikke være faddere. Fadderne blir ført inn i kirkeboka.

Dere vil få en invitasjon til dåpssamling i enten Langhus kirke (gjelder dåpsbarn som tilhører Langhus og Siggerud menigheter) eller Ski nye kirke (gjelder dåpsbarn som tilhører Ski og Kråkstad menigheter), hvor dere får informasjon om dåpen og dåpsdagen. Invitasjonen blir sendt til epostadressen som dere oppgir på registreringsskjemaet.

Det er viktig at skjemaet ”Forespørsel om navnevalg” er sendt Folkeregistret i god tid før dåpen! 

 

Det er mulighet for å låne dåpskjole i Langhus kirke, se artikkel i ØB her

 

Dåp av store barn - ungdom - voksne

Vi har også dåp av eldre barn, konfirmanter og voksne. Ta kontakt med kirkekontoret, presten eller kateketen (telefon 67 20 82 00) hvis du lurer på noe og hvis du vil avtale tid for dåp.