Konfirmasjon i Ski og Kråkstad

foto: Bo Mathisen

Konfirmasjon i Ski og Kråkstad

Velkommen som konfirmant i Ski eller Kråkstad menighet.
 

En viktig tid
– et viktig valg!


Du er bare et år unna en høytidelig dag i livet ditt.
Velkommen som konfirmant i Ski og på Kråkstad.

PÅMELDING KRÅKSTAD

PÅMELDING SKI

Konfirmanttiden er en tid for å tenke nye tanker, få nye opplevelser og kanskje få nye venner! Sammen skal vi utforske Bibelen, hvem Gud og Jesus er og vi skal jobbe med selvbilde og identitet, forbruk og rettferd og bli kjent med høytidene. Vi skal også bli bedre kjent med hverandre og de andre konfirmantene. I konfirmanttiden er det tid og rom for å tenke og stille spørsmål. En tid for å lære mer om Gud, deg selv og om andre mennesker.

Hva er konfirmasjon?
Ordet konfirmasjon kan bety både «å bekrefte» og «å gjøre sterk». Konfirmasjonshandlingen er en forbønnshandling hvor vi ber Gud om å velsigne og å styrke hver enkelt konfirmant. Det viktigste med konfirmanttiden er å bli bedre kjent med den kristne tro, der Gud sier ja til oss og vil være en del av våre liv.

En konfirmanttid for alle
Uansett funksjonsevne har alle rett til en god konfirmanttid. Er det behov for individuell tilrettelegging, ta kontakt så snart det lar seg gjøre.
Døvemenighetene har et eget konfirmanttilbud. Se dovekirken.no

Konfirmanttidens program
Vi har temasamlinger i grupper, felles bli-kjent-happening og kreativ konfirmanthelg. Vi er også på leir på Hvaler. løpet av konfirmanttiden skal dere delta på minst 8 gudstjenester.

Leir
Ved siden av det som skjer av samlinger og gudstjenester i kirkene våre, reiser vi også på leir til Hvaler over en langhelg i mai/juni. Vi ønsker å gi deg gode opplevelser sammen med venner og ledere.

Pris
Det koster kr. 2000 å være konfirmant hos oss.
Dersom det er noen som ønsker avtaler eller støtteordninger for disse avgiftene, er det bare å ta kontakt så løser vi det.

Jeg er ikke døpt – kan jeg konfirmeres?
Du er velkommen til å delta i konfirmantopplegget selv om du ikke er døpt.
Dåpen er en forutsetning for å delta i den avsluttende forbønnsgudstjenesten. Hvert år er det flere konfirmanter som blir døpt.

Slik melder du deg på som konfirmant:
Påmeldingen åpner 1.mai 2019 kl. 12.00. Fyll ut skjema for innskriving litt lenger opp i artikkelen. Dersom du ikke er sikker på alt som skal fylles inn, skriv det du vet og send inn, så ordner vi det som mangler senere. Har du særskilte behov, ta kontakt i god tid, så legger vi til rette i samarbeid med dere.

Datoer for konfirmasjon
Kråkstad kirke 2020 - 30. og 31.mai
Ski nye kirke 2020 - 12. og 13.september
Kråkstad kirke 2021 - 4. og 5.september
Ski nye kirke 2021 - 11. og 12.september


Frist for å melde seg på for konfirmasjon 2020 er 01.07.2019

Ta gjerne kontakt med konfirmantansvarlig Lene Beate Østerås dersom du har spørsmål om konfirmanttiden.

Aktuelt for konfirmanter fra Ski

Konfirmasjonsdatoer 2019 og 2020

Lurer du på datoen for konfirmasjonene i Ski kommune? Her finner du dem for 201...   Les mer...

Juniorleder i Ski eller Kråkstad

Har du blitt konfirmert og har lyst til å være med videre som leder i Ski og/el...   Les mer...

Aktuelt for konfirmanter fra Kråkstad

Konfirmasjonsdatoer 2019 og 2020

Lurer du på datoen for konfirmasjonene i Ski kommune? Her finner du dem for 201...   Les mer...

Juniorleder i Ski eller Kråkstad

Har du blitt konfirmert og har lyst til å være med videre som leder i Ski og/el...   Les mer...

Aktuelt for ungdom fra kirkene i Ski

UNGmesse

   Les mer...

Sorggruppe for ungdom

   Les mer...

Ski Ten Sing

   Les mer...

Trinn 2 kurs

Har du fullført juniorlederkurs og vil fortsette å være med som leder i kirken?...   Les mer...