Illustrasjonsbilde - møte

Nordre Follo kirkelige fellesnemnd

Hvem sitter i kirkelig fellesnemnd?

Ole Petter Fremmegård, leder - Oppegård

Per Westborg, nestleder - Ski

Elisabeth Skolt Nevland, medlem - Oppegård

Inger Johanne Wremer, medlem - Oppegård

Ane Holand Hansen, medlem - Ski

Jan Ivar Tjærnes, medlem  - Ski

Benthe Austad Biltvedt - kommunal representant

Sven Holmsen - geistlig representant

Prosjektleder: Jens Erik Undrum (kirkeverge i Ski) er saksbehandler og sekretær for fellesnemnda.

Kirkeverge i Oppegård, Mette Sjølli Grimstad, har tale- og møterett.

Innkallinger og protokoller fra fellesnemnda

File 
Mandat - Eiendom og bygg - 2.docx Download
Nyhetsbrev april 2018.pdf Download
Protokoll 22.03.18.pdf Download
Innkalling 22.03.18.pdf Download
Innkalling 12.10.17.pdf Download
Protokoll 12.10.17.docx Download

Aktuelt fra fellesnemnda

Nyhetsbrev april 2018

   Les mer...

Prosjektleder

   Les mer...

Nyhetsbrev

   Les mer...

Temagrupper og mandater

   Les mer...

Kirkelig fellesnemnd

   Les mer...