Nordre Follo Kirkelige fellesnemnd

Illustrasjonsbilde - møte

Nordre Follo kirkelige fellesnemnd

Hvem sitter i kirkelig fellesnemnd?

Ole Petter Fremmegård, nestleder - Oppegård

Per Westborg, leder - Ski

Elisabeth Skolt Nevland, medlem - Oppegård

Inger Johanne Wremer, medlem - Oppegård

Ane Holand Hansen, medlem - Ski

Jan Ivar Tjærnes, medlem  - Ski

Benthe Austad Biltvedt - kommunal representant

Sven Holmsen - geistlig representant

Prosjektleder: Jens Erik Undrum (kirkeverge i Ski) er saksbehandler og sekretær for fellesnemnda.

Kirkeverge i Oppegård, Mette Sjølli Grimstad, har tale- og møterett.

Innkallinger og protokoller fra fellesnemnda

File 
Innkalling 2019 24.06.pdf Download
Protokoll 2019 24.06.pdf Download
Innkalling 2019 14.2.pdf Download
Protokoll 2019 14.02.pdf Download
Protokoll 2018 27.11. - 2.pdf Download
Innkalling 2018 27.11.pdf Download
Undrum ny kirkeverge.docx Download
Innkalling 2018 18.09.pdf Download
Innkalling 2018 16.10.pdf Download
Protokoll 2018 16.10.pdf Download
Protokoll 2018 18.09.pdf Download
Innkalling 2018 07.06.pdf Download
Protokoll 2018 07.06.pdf Download
Mandat - Eiendom og bygg - 2.docx Download
Nyhetsbrev april 2018.pdf Download
Protokoll 2018 22.03.pdf Download
Innkalling 2018 22.03.pdf Download
Innkalling 2017 12.10.pdf Download
Protokoll 2017 12.10.docx Download

Aktuelt fra fellesnemnda

Nyhetsbrev april 2018

   Les mer...

Prosjektleder

   Les mer...

Nyhetsbrev

   Les mer...

Temagrupper og mandater

   Les mer...

Kirkelig fellesnemnd

   Les mer...