Ski kirkelige fellesråd > Dåp - Konfirmasjon - Vielse - Gravferd > Gravferd

Kirker og kirkegårder

Gravferd
Gravferdsrituale
Kirkegårdsvedtekter
Gravferdsloven
Priser

Her finner du prisliste for avgifter ved seremonier, ved kirkegårdsdrift og ved gravstell. 

 

Avgift ved seremonier/utleie

 

Samlingsmusikk (spill i forkant av seremonien)

600,-

Orgelsolo/akkompagnement

850,-

Gebyr for utensokns gravferd

3.250,-

Gebyr for utensokns vigsel

3.600,-

Utleie av kirker

3.000,-

Utleie av Siggerud kirkestue

1.400,-

Utsetting/tilbakesetting av stoler

1.000,-

Vask og rydding

600.-

Leie av flygel

600,-

Stemming av flygel

1.800,-

 

 

Avgifter ved kirkegårdsdrift

 

Festeforlengelse i 10 år pr grav – gammelt gravsted


4.000,-

Feste av ny grav i 20 år

8.000,-

Festeforlengelse 1 år  - gammelt gravsted

550,-

Graving av kistegrav – utensokns,
inkl mva

 

6.700,-

Graving av urnegrav – utensokns, inkl.mva


2.100,-

Graving av liten kistegrav – utensokns, inkl. mva


2.100,-

 

 

 

 

 

 

Blomster og stell

1.500,-

Krans

275,-

Lys

150,-

Flytting av gravminne

750,-

Navnet minnelund - navnplate, andel gravminne og stell

5.000,-

 

Adresser til kirkene

Kråkstad kirke
Prestegårdsalléen 2
1408 Kråkstad Se kart her

Langhus kirke
Langhussenteret 3
1405 Langhus Se kart her

Siggerud kirke
Gamle Siggerudvei 11
1404 Siggerud Se kart her

Ski middelalderkirke
Kirkeveien 57
1400 Ski Se kart her

Ski nye kirke
Birkelunden 4
1400 Ski Se kart her

Gravlagtsøk