Kråkstad menighet
  • Lys våken i Ski
  • Slider Kråkstad kirke

Kalender


Aktuelt fra Kråkstad menighet

Lys våken i Ski

ADVENTSNATT I KIRKEN    Les mer...

Valgresultater

Slik ser de nye menighetsrådene ut    Les mer...

Kirkens barnetime

Middag og barnetime for barn og voksne    Les mer...

Hyggestua på Kråkstad

datoer høsten 2019    Les mer...

Kafé og babysang høsten 2019

på Kirkens hus i Kråkstad    Les mer...

TweenSing Kråkstad

Kor for 2.-7.klasse    Les mer...

Konfirmasjon i Ski og Kråkstad

Info for deg som vil vite mer om konfirmasjon i Ski og/eller Kråkstad.    Les mer...

Årsmeldinger 2018

   Les mer...

Sorggruppe for ungdom

   Les mer...

Hyggestua på Kråkstad

Datoer våren 2019    Les mer...

Tro og Lys ungdomsgruppe

  Tro og Lys ungdomsklubb for deg som er i tenåra og tjueåra og bor i F...   Les mer...

Kafè i Kråkstad - og babysang

på Kirkens hus i Kråkstad    Les mer...