Aktiviteter i Kråkstad menighet

Sorggruppe for ungdom

   Les mer...

Kirkens barnetime

Middag og barnetime for barn og voksne    Les mer...

TweenSing Kråkstad

Kor for 3.-7.klasse    Les mer...

Hyggestua på Kråkstad

Datoer våren 2019    Les mer...

Tro og Lys ungdomsgruppe

  Tro og Lys ungdomsklubb for deg som er i tenåra og tjueåra og bor i F...   Les mer...

Kafè i Kråkstad - og babysang

på Kirkens hus i Kråkstad    Les mer...

Juniorleder i Ski eller Kråkstad

Har du blitt konfirmert og har lyst til å være med videre som leder i Ski og/el...   Les mer...