Aktiviteter i Kråkstad menighet

Aktiviteter i Kråkstad menighet

AVLYST - Kirkens barnetime

Middag og barnetime for barn og voksne    Les mer...

AVLYST - TweenSing Kråkstad

Kor for 2.-7.klasse    Les mer...

Sorggruppe for ungdom

   Les mer...

Juniorleder i Ski eller Kråkstad

Har du blitt konfirmert og har lyst til å være med videre som leder i Ski og/el...   Les mer...