Om diakoni i Kråkstad

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste, det er Guds kjærlighet i praksis. Jesus gav oss et tjenerideal; «Slik jeg har elsket dere skal dere elske hverandre». Det er godt å få lov til å møte mennesker  med  hjelpsomme hender, lyttende ører og  et varmt hjerte.

Menighetens diakoni handler om å: 

  • vise nestekjærlighet
  • bygge gode fellesskap
  • verne om Guds skaperverk
  • kjempe mot urettferdighet

Alle kan vi bety noe for noen

Si ifra hvis ditt hjertet banker for dette og du gjerne vil bidra inn i noe av følgende; ulike fellesskap, hjelpe til på hyggestua eller Åpen Kafè på Kirkens Hus, drive sorgarbeid, besøke noen på Kråkstadtunet eller som bor hjemme, arbeide med flyktninger eller utviklingshemmede. 

Ta kontakt med diakon Unni Merethe Weydahl Langen, tlf 90 79 22 37 , unni.merethe.langen@ski.kirken.no
 

Aktuelt om diakoni i Kråkstad menighet

Sindre Skeies andakt i anledning inspirasjonssamlingen "Fra grå til grønn"

   Les mer...

Åpen kirke, raus rasteplass

ÅPEN KIRKE RAUS RASTEPLASS skaper vi sammen Når: hver torsdag  kl. 10.00 t...   Les mer...

Tro og Lys ungdomsgruppe

  Tro og Lys ungdomsklubb for deg som er i tenåra og tjueåra og bor i F...   Les mer...

Sorg

I sorg eller etter andre tapsopplevelser kan det vært godt å ha noen å snakke m...   Les mer...

Samtaletilbud

Trenger du noen å snakke med?    Les mer...

Aktuelt fra Ski, Langhus og Siggerud

Sindre Skeies andakt i anledning inspirasjonssamlingen "Fra grå til grønn"

   Les mer...

Menighetsfest

Langhus menighet    Les mer...

Åpen kirke, raus rasteplass

ÅPEN KIRKE RAUS RASTEPLASS skaper vi sammen Når: hver torsdag  kl. 10.00 t...   Les mer...

Tro og Lys ungdomsgruppe

  Tro og Lys ungdomsklubb for deg som er i tenåra og tjueåra og bor i F...   Les mer...

Sorg

I sorg eller etter andre tapsopplevelser kan det vært godt å ha noen å snakke m...   Les mer...

Samtale, medvandrer.

   Les mer...

Seniortreff

   Les mer...

Besøkstjeneste

Vil du være besøker på Langhus?    Les mer...