Diakoni i Kråkstad menighet

Om diakoni i Kråkstad

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste, det er Guds kjærlighet i praksis. Jesus gav oss et tjenerideal; «Slik jeg har elsket dere skal dere elske hverandre». Det er godt å få lov til å møte mennesker  med  hjelpsomme hender, lyttende ører og  et varmt hjerte.

Menighetens diakoni handler om å: 

  • vise nestekjærlighet
  • bygge gode fellesskap
  • verne om Guds skaperverk
  • kjempe mot urettferdighet

Alle kan vi bety noe for noen

Si ifra hvis ditt hjertet banker for dette og du gjerne vil bidra inn i noe av følgende; ulike fellesskap, hjelpe til på hyggestua eller Åpen Kafè på Kirkens Hus, drive sorgarbeid, besøke noen på Kråkstadtunet eller som bor hjemme, arbeide med flyktninger eller utviklingshemmede. 

Ta kontakt med diakon Unni Merethe Weydahl Langen, tlf 90 79 22 37 , unni.merethe.langen@ski.kirken.no
 

Aktuelt om diakoni i Kråkstad menighet

Åpen kirke

Velkommen inn for stillhet og lystenning    Les mer...

AVLYST - Ny sorggruppe

Sorggruppe for deg som har mistet noen. Oppstart 13. februar kl. 12.00, Tårnåse...   Les mer...

AVLYST - Tro og Lys våren 2020

Program    Les mer...

Åpen kirke

ÅPEN KIRKE Når: hver torsdag  fra kl. 18.00-20.00 Velkommen inn til s...   Les mer...

Sindre Skeies andakt i anledning inspirasjonssamlingen "Fra grå til grønn"

   Les mer...

Sorg

I sorg eller etter andre tapsopplevelser kan det vært godt å ha noen å snakke m...   Les mer...

Samtaletilbud

Trenger du noen å snakke med?    Les mer...

Aktuelt fra Ski, Langhus og Siggerud

Åpen kirke

Velkommen inn for stillhet og lystenning    Les mer...

AVLYST - Ny sorggruppe

Sorggruppe for deg som har mistet noen. Oppstart 13. februar kl. 12.00, Tårnåse...   Les mer...

AVLYST - Tro og Lys våren 2020

Program    Les mer...

Åpen kirke

ÅPEN KIRKE Når: hver torsdag  fra kl. 18.00-20.00 Velkommen inn til s...   Les mer...

Formiddagstreff

Formiddagstreff    Les mer...

Sindre Skeies andakt i anledning inspirasjonssamlingen "Fra grå til grønn"

   Les mer...

Sorg

I sorg eller etter andre tapsopplevelser kan det vært godt å ha noen å snakke m...   Les mer...

Samtale, medvandrer.

   Les mer...