Illustrasjonsbilde - møte

Råd og utvalg i Kråkstad menighet

Mer informasjon kommer.

Innkallinger og protokoller fra Kråkstad menighet

File 
Arsmelding 2018 Krakstad.pdf Download
Innkalling 01 18.docx Download
Innkalling 02 18.docx Download
Innkalling 03 18.docx Download
Innkalling 04 18.docx Download
Innkalling 06 18.docx Download
Innkalling 08 18.docx Download
innkalling 08 2017.docx Download
Innkalling 09 2017.docx Download
Innkalling 10 2017.docx Download
Innkalling 11 og 12 17.docx Download
KRÅKSTAD MENIGHET årsmelding 2017.pdf Download
Møtereferat 11.4.docx Download
Protokoll 01 18.docx Download
Protokoll 02 18.docx Download
Protokoll 03 18.docx Download
Protokoll 06 18.docx Download
Protokoll 08 18.docx Download
Protokoll 08 2017.docx Download
Protokoll 09 2017.docx Download
Protokoll 10 2017.docx Download
Protokoll 11 17.docx Download
Protokoll 11 2017.docx Download

Aktuelt fra menighetsrådet i Kråkstad menighet

VIPPS

Nå kan du gi offer via Vipps.    Les mer...

Menighetsrådets sammensetning 2015-2019

   Les mer...

Aktuelt fra utvalgene i Kråkstad menighet

Ingen aktuelle saker for øyeblikket.