Diakoni i Langhus menighet

Om diakoni på Langhus

Langhus menighet ønsker å være et fellesskap der det merkes at Jesus er vårt forbilde og veiviser.

  • Et fellesskap som tar tro og liv på alvor.

  • Et fellesskap der vi praktiserer nestekjærlighet og møter hverandre med åpenhet, respekt og raushet..

  • Et fellesskap som engasjerer seg for mennesker i nærmiljøet og i resten av verden.

  • Et fellesskap som er opptatt av den jorda vi lever på og for en mer rettferdig fordeling.

  • Diakoni er tro virksom i kjærlighet.

Aktuelt om diakoni i Langhus menighet

Åpen kirke

Velkommen inn for stillhet og lystenning    Les mer...

AVLYST - Ny sorggruppe

Sorggruppe for deg som har mistet noen. Oppstart 13. februar kl. 12.00, Tårnåse...   Les mer...

Åpen kirke

ÅPEN KIRKE Når: hver torsdag  fra kl. 18.00-20.00 Velkommen inn til s...   Les mer...

Formiddagstreff

Formiddagstreff    Les mer...

Sindre Skeies andakt i anledning inspirasjonssamlingen "Fra grå til grønn"

   Les mer...

Sorg

I sorg eller etter andre tapsopplevelser kan det vært godt å ha noen å snakke m...   Les mer...

Samtale, medvandrer.

   Les mer...

Besøkstjeneste

Vil du være besøker på Langhus?    Les mer...