Misjon i Langhus menighet

Om misjon i Langhus menighet

Mer info kommer.

Aktuelt om misjon i Langhus menighet

Misjonsforeninger på Langhus

   Les mer...

Menighetens misjonsprosjekt

   Les mer...

Aktuelt om misjon fra Kråkstad, Ski og Siggerud

Nyhetsbrev fra misjonsprosjektet

   Les mer...

Menighetens misjonsprosjekt 2019-2020

Ski menighet    Les mer...

Program Ski Normisjon

Våren 2020    Les mer...

Misjonsprosjekt 2018

Misjonsprosjektet vårt i år er knyttet til Den Norske Israelsmisjon    Les mer...

Lokale foreninger og misjonsvirksomhet

Det er flere misjonsorganisasjoner aktive i Ski menighet:      Les mer...

Tidligere års misjonsprosjekter

Ski menighet har tidligere år hatt disse misjonsprosjektene:      Les mer...