Musikk og kultur i Langhus menighet

Musikk og kultur i Langhus menighet

Martin Luther ga musikken en helt spesiell betydning for Den norske kirke. Vår evanglisk-lutherske kirke har fått en enestående musikkskatt. Mange av de viktigste verkene i musikkhistorien har blit til, med gudstjenensten som sin viktigste inspirasjonskilde.

Vokal og instrumentalmusikk er helt sentrale elementer i i vår kirkes liv.

Det er utenkelig med en gudstjeneste, kirkelig handling eller andakt uten orgel- eller pianomusikk, kor eller solister.

Musikken forener menigheten i salmer og sang, den gir kraft og temeratur til lovprisning av Gud og viser oss Guds storhet.

Kirkemusikken spiller, og skal spille, en viktig rolle i trosopplæringen.  

Musikk og kulturaktivitet på Langhus


Aktuelt om musikk og kultur i Langhus menighet

Langhus Soul Children - Vi er tilbake

Langhus kirke onsdager 18:30 - 19:30. Fra 15.jan kl.16.30-17.30.    Les mer...

Sangeriet - voksenkor på Langhus

med fokus på det sosiale - trenger flere medlemmer    Les mer...

Aktuelt fra Kråkstad, Ski og Siggerud

AVLYST - Wongel barnegospel, 7-13 år

Ski nye kirke, våren 2020

AVLYST - Yngel barnegospel, 3-6 år

Ski nye kirke. Program våren 2020.

SkiMix

SkiMix er Ski menighets voksenkor. Vi øver hver torsdag kl. 19 -21 i Ski nye ki...

Musikk og kultur i kirkene i Ski