Musikk og kultur i Langhus menighet

Martin Luther ga musikken en helt spesiell betydning for Den norske kirke. Vår evanglisk-lutherske kirke har fått en enestående musikkskatt. Mange av de viktigste verkene i musikkhistorien har blit til, med gudstjenensten som sin viktigste inspirasjonskilde.

Vokal og instrumentalmusikk er helt sentrale elementer i i vår kirkes liv.

Det er utenkelig med en gudstjeneste, kirkelig handling eller andakt uten orgel- eller pianomusikk, kor eller solister.

Musikken forener menigheten i salmer og sang, den gir kraft og temeratur til lovprisning av Gud og viser oss Guds storhet.

Kirkemusikken spiller, og skal spille, en viktig rolle i trosopplæringen.  

Musikk og kulturaktivitet på Langhus

En feil har oppstått. Feil: Musikk og kulturaktivitet på Langhus er for øyeblikket ikke tilgjengelig.

Aktuelt om musikk og kultur i Langhus menighet

Pusterom

   Les mer...

Sangeriet - voksenkor på Langhus

med fokus på det sosiale - trenger flere medlemmer    Les mer...

Aktuelt fra Kråkstad, Ski og Siggerud

Wongel barnekor, 2.-7. klasse

Ski nye kirke. Program høst 2018.

Yngel barnegospel, 3-6 år

Ski nye kirke. Program høst 2018.

SkiMix

SkiMix er Ski menighets voksenkor. Vi øver hver torsdag kl. 19 -21 i Ski nye ki...

Musikk og kultur i kirkene i Ski

En feil har oppstått. Feil: Musikk og kultur i kirkene i Ski er for øyeblikket ikke tilgjengelig.