Musikk og kultur i Siggerud menighet

Mer info kommer.

Musikk og kulturaktivitet på Siggerud

En feil har oppstått. Feil: Musikk og kulturaktivitet på Siggerud er for øyeblikket ikke tilgjengelig.

Aktuelt om musikk og kultur i Siggerud menighet

For tiden ingen aktuelle saker.

Aktuelt fra Kråkstad, Langhus og Ski

Yngel barnegospel, 3-6 år

Ski nye kirke. Program høst 2018.

Sangeriet - voksenkor på Langhus

med fokus på det sosiale - trenger flere medlemmer

SkiMix

SkiMix er Ski menighets voksenkor. Vi øver hver torsdag kl. 19 -21 i Ski nye ki...

Musikk og kultur i kirkene i Ski

En feil har oppstått. Feil: Musikk og kultur i kirkene i Ski er for øyeblikket ikke tilgjengelig.