• slider 26
  • slider kode b
  • slider ski
  • Slider Ski kirker

Kalender


Aktuelt fra Ski menighet

Vil du synge i et engangskor?

øvelse lørdag 26. januar + gudstjeneste 27. januar, Ski nye kirke    Les mer...

SuperTORSDAG

Middagssamling for alle med aktiviteter og kirkekvarten    Les mer...

Tweensklubb

Tweensklubb for 4.-7.klasse    Les mer...

Menighetens misjonsprosjekt 2019-2020

Ski menighet    Les mer...

Etter skoletid

Ski nye kirke våren 2019    Les mer...

Kjærestekurs

Sofiemyr kirke 25.-27. januar    Les mer...

Yngel barnegospel, 3-6 år

Ski nye kirke. Program høst 2018.    Les mer...

Tro og Lys ungdomsgruppe

  Tro og Lys ungdomsklubb for deg som er i tenåra og tjueåra og bor i F...   Les mer...

Søndagsskole

Ski nye kirke - høsten 2018    Les mer...

Formiddagstreffet i Ski nye kirke

Program høsten 2018    Les mer...

Menighetenes årsmeldinger

   Les mer...

Sorg

I sorg eller etter andre tapsopplevelser kan det vært godt å ha noen å snakke m...   Les mer...