Aktiviteter

Aktiviteter i Ski menighet

AVLYST - Wongel barnegospel, 7-13 år

Ski nye kirke, våren 2020    Les mer...

AVLYST - Yngel barnegospel, 3-6 år

Ski nye kirke. Program våren 2020.    Les mer...

AVLYST - SuperTORSDAG

Middagssamling for alle med aktiviteter og kirkekvarten    Les mer...

Babysang

Velkommen til babysang i kirkene våre    Les mer...

Sorggruppe for ungdom

   Les mer...

Tweensklubb

Tweensklubb for 4.-7.klasse    Les mer...

Ski Ten Sing

   Les mer...

Søndagsskole

Ski nye kirke - våren 2019    Les mer...

Program Ski Normisjon

Våren 2020    Les mer...

Juniorleder i Ski eller Kråkstad

Har du blitt konfirmert og har lyst til å være med videre som leder i Ski og/el...   Les mer...

Husfellesskap

Husfellesskapsgruppene i Ski menighet er samtalegrupper for unge voksne, til st...   Les mer...

SkiMix

SkiMix er Ski menighets voksenkor. Vi øver hver torsdag kl. 19 -21 i Ski nye ki...   Les mer...