Om givertjenesten i Ski menighet

Givertjenesten i Ski menighet

Ski menighet tilbyr en rekke aktiviteter til barn og ungdom; søndagsskole, Yngel, Tweensklubb, Ski Ten Sing, Etter skoletid og mye annet.

Disse aktivitetene krever ressurser både av frivillige og lønnede medarbeidere.

Vi er helt avhengige av stabile og forutsigbare inntekter for å kunne lønne egne ansatte og å planlegge fremover.

I dag har Ski menighet lønnede medarbeidere som delvis finansieres av innsamlede midler. Menighetspedagog (vakanse våren 2019) i 50 % stilling og Kamilla Røed Slettene i 50 % stilling.

Givertjenesten består i dag av 74 givere som i 2018 bidro med kr. 450 000,-. 

Ski menighet er avhengig av inntektene fra Givertjenesten, og ønsker å rekruttere nye givere, som kan bidra med både store og små beløp.

Du kan verve deg som giver ved å benytte denne linken:  Avtalegiro

for registrering av avtale i nettbanken, eller du kan benytte dette skjemaet 

Skjema for registrering av Avtale-giro som sendes eller leveres Menighetskontoret.

 

Du kan også betale inn enkeltbeløp til kto.nr. 1644.05.99730. Betalingen må merkes «Givertjenesten».

 

Du kan også ta kontakt med Øystein Trædal på denne mailadressen: givertjenesten@gmail.com

Aktuelt om givertjenesten i Ski menighet

Givertjenesten i Ski menighet

   Les mer...