Illustrasjonsbilde - gudstjenester

Gudstjenestefeiring i Ski menighet

Mer himmel på jord

Gudstjenesten er et møtested - mellom mennesker og mellom mennesker og Gud. Her får vi komme med oss selv, med alt vi er, så langt vi er kommet i livet.

Troen på den levende Gud, skaperen som opprettholder alt liv, kommer til oss når vi møtes for hans ansikt.

I vår ufullkommenhet tar han bolig. Han den fullkomne.

I et slikt fellesskap er ingen for liten og ingen for stor.

Velkommen til fellesskap, undring, glede, stillhet.

Gudstjenester i Ski menighet


Aktuelt om gudstjenestene i Ski menighet

Kirkeverter våren 2019

   Les mer...

Kirkevertgrupper

   Les mer...

Storfamiliegudstjenester

   Les mer...

Kirkeskyss

KIRKESKYSS TIL KIRKE PÅ SØNDAGER!!    Les mer...

Aktuelt fra Kråkstad, Langhus og Siggerud

Gudstjenester i alle kirkene i Ski