Om gudstjenestefeiring i Ski menighet

Illustrasjonsbilde - gudstjenester

Gudstjenestefeiring i Ski menighet

Mer himmel på jord

Gudstjenesten er et møtested - mellom mennesker og mellom mennesker og Gud. Her får vi komme med oss selv, med alt vi er, så langt vi er kommet i livet.

Troen på den levende Gud, skaperen som opprettholder alt liv, kommer til oss når vi møtes for hans ansikt.

I vår ufullkommenhet tar han bolig. Han den fullkomne.

I et slikt fellesskap er ingen for liten og ingen for stor.

Velkommen til fellesskap, undring, glede, stillhet.

Gudstjenester i Ski menighet


Aktuelt om gudstjenestene i Ski menighet

Kirkeverter høsten 2019

Ski nye kirke og Ski middelalderkirke    Les mer...

Kirkevertgrupper

   Les mer...

Storfamiliegudstjenester

   Les mer...

Kirkeskyss

KIRKESKYSS TIL KIRKE PÅ SØNDAGER!!    Les mer...

Aktuelt fra Kråkstad, Langhus og Siggerud

Gudstjenester i alle kirkene i Ski