Misjon i Ski menighet

I en levende menighet vil misjonen alltid ha en sentral plass. Slik er det også i Ski menighet.

I tillegg til at det finnes flere foreninger og grupper med misjon som hovedinteresse, har også Ski menighet misjonen som en del av sin virksomhet, kanalisert gjennom menighetens misjonsutvalg.

På denne nettsiden finner du henvisninger til det misjonsarbeidet som finnes i Ski menighet.

Aktuelt om misjon i Ski menighet

Program Ski Normisjon

Høsten 2018    Les mer...

Misjonsprosjekt 2018

Misjonsprosjektet vårt i år er knyttet til Den Norske Israelsmisjon    Les mer...

Menighetens misjonsutvalg

Ski menighet har et engasjert misjonsutvalg.    Les mer...

Lokale foreninger og misjonsvirksomhet

Det er flere misjonsorganisasjoner aktive i Ski menighet:      Les mer...

Tidligere års misjonsprosjekter

Ski menighet har tidligere år hatt disse misjonsprosjektene:      Les mer...

Aktuelt om misjon fra Kråkstad, Langhus og Siggerud

Misjonsforeninger på Langhus

   Les mer...

Menighetens misjonsprosjekt

   Les mer...