Musikk og kultur i Ski menighet

Musikk og kultur i Ski menighet

Kirkens trosbekjennelse lovpriser Gud som skaper av alle ting. Skriften lærer oss at mennesket, skapt i Guds bilde, er forvalter av hans gode gaver. Hele skaperverket er fylt med toner og rytmer som kan erkjennes gjennom sansene: menneskestemmen, lyden av vind og vær, dyr og fugler.
Når mennesket spiller, synger og leker, lytter det til lyden fra skaperverket, gir denne lyden form og tar på den måten imot Guds gaver.

Kirken forstår derfor all kunst og kreativitet som en del av forvalteroppdraget. Når vi uttrykker oss musikalsk, er det både til ære for Gud og til gagn og glede for hverandre. Alt Gud har skapt vitner om hans storhet og herlighet. Det lar oss ane at Gud finnes.

Å skape og lytte til musikk kan gi et møte med det hellige i et annet språk enn det som ord og tanke kan romme. Musikk og andre kulturelle utrykk har, i lys av kristen skapertro, en verdi i seg selv og gir en felles plattform for å utrykke et bredt spekter av livserfaringer.

I Ski kan barna synge i Yngel og Wongel. Ungdommer kan bli med på TenSing. Voksne kan synge i SkiMiks. Vi synger mye og gjerne på søndagens gudstjenester. Korene våre arrangerer jevnlig konserter.

Ski nye kirke og Ski middelalderkirke, med sitt nye orgel, brukes gjerne som konsertlokal også av andre.

Musikk og kultur Ski


Aktuelt om musikk og kultur i Ski menighet

AVLYST - Wongel barnegospel, 7-13 år

Ski nye kirke, våren 2020    Les mer...

AVLYST - Yngel barnegospel, 3-6 år

Ski nye kirke. Program våren 2020.    Les mer...

Ski Ten Sing

   Les mer...

SkiMix

SkiMix er Ski menighets voksenkor. Vi øver hver torsdag kl. 19 -21 i Ski nye ki...   Les mer...

Aktuelt fra Kråkstad, Langhus og Siggerud

Langhus Soul Children - Vi er tilbake

Langhus kirke onsdager 18:30 - 19:30. Fra 15.jan kl.16.30-17.30.

Sangeriet - voksenkor på Langhus

med fokus på det sosiale - trenger flere medlemmer

Musikk og kultur i kirkene i Ski